Czym jest VoiceBOT?

VoiceBOT to platforma call center, która umożliwia uruchomienie obsługi na różnych kanałach kontaktu z wykorzystaniem wspólnych skryptów dialogowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas wdrożenia zostaje skrócony. Jednocześnie niewątpliwą zaletą naszego Bota jest jego niezależność od platformy technicznej – w przyszłości Bot może działać w całkowicie innym środowisku, niż był inicjalnie uruchomiony, co pozwala na swobodną zmianę architektury i/lub dostawcy platformy CC w trakcie życia projektu.  

Jak działa?

VoiceBOT (https://sprint.pl/pl/uslugi/voicebot) pozwala na pełną kontrolę podczas prowadzenia rozmowy z klientem. Dzięki możliwości zdefiniowania profili osobowościowych czy losowym odpowiedziom można przyspieszyć wykonywanie pracy. VoiceBOT potrafi dzwonić i odbierać, słucha, rozmawia, podejmuje decyzje, a także raportuje przebieg konwersacji. Działa dzięki zastosowaniu dwóch technologii: NLP (ang. natural language processing) i NLU (ang. natural language understanding). Pierwsza z nich jest odpowiedzialna za przetwarzanie języka naturalnego na swój własny. Zadaniem drugiej jest odczytywanie i zrozumienie intencji rozmówcy. Dzięki temu VoiceBOT może prawidłowo zinterpretować słowa drugiej strony, a także sformułować odpowiedzi na zadane pytania.

Współpraca z botem

Wdrożenie technologii jest żmudnym procesem, ale dzięki odpowiedniemu „szkoleniu” skuteczność jego działania może wynieść nawet 90%. Co ważne, decydując się na współpracę z Botem marki Sprint, otrzymujesz nie tylko niezbędne narzędzia, ale także możliwość odbycia szkoleń i dokumentację, dzięki którym można całkowicie samodzielnie obsługiwać system. To rozwiązanie biznesowe w każdej branży, w której kontakt z klientem jest niezbędny. VoiceBOT potrafi odebrać połączenie przychodzące i wychodzące. Świetnie sprawdzi się w telekomunikacji, sprzedaży online i windykacji. Mogą z niego skorzystać również osoby, które zajmują się ubezpieczeniami, urzędy i informacja miejska, bankowość, finanse oraz rynek energii elektrycznej i gazu.

Korzyści

Dzięki takiemu rozwiązaniu jak VoiceBOT można od razu odpowiedzieć na pytania dzwoniących klientów, tym samym ograniczając konieczność każdorazowego odbierania połączenia przez konsultantów. Wbudowany Bot pomaga szybciej i sprawniej rozwiązać problemy i zasugerować odpowiednie rozwiązania zgodne z polityką firmy i rodzajem wykonywanych usług. Warto przyjrzeć się bliżej nowoczesnym technologiom. Dzięki nim praca człowieka staje się łatwiejsza. Jeżeli bot stwierdzi, że wymagana jest konsultacja, to po wstępnej rozmowie przekaże połączenie do odpowiedniego specjalisty. Warto współpracować z nowoczesnymi technologiami.